Da biste komunicirati sa korisnika, prvo se prijavite!

×
Prikljuci se

Započnite pretragu na platformi

Regioni

Sve

Priština

Peć

Prizren

Uroševac

Gnjilane

Đakovica

Dečane

Glogovac

Dragaš

Istok

Kačanik

Klina

Kosovo Polje

Kamenica

Leposavić

Lipljan

Obilić

Orahovac

Podujevo

Srbica

Štimlje

Štrpce

Suva Reka

Vitina

Vučitrn

Zubin Potok

Zvečan

Mališevo

Novo Brdo

Severna Mitrovica

Južna Mitrovica

Junik

Elez Han

Mamuša

Gračanica

Ranilug

Parteš

Klokot

Filtriraj po

Ime

Datumu

Ceni

Bilje i začini

Povrće

Stočarski proizvodi

Vina i rakija

Voće

Žitarice

Najnovije ponude

Pogledajte mapu

Tikvice

4€ / Sa dogovorom

Prodaj

Tikvice

PakovanjeTorba

Količina 56kg

PorekloPriština

KontaktGuinevere

Datum prijavljivanja2021 May 11

Partneri

Virtuelno zeleno tržište AgromarketKS je razvijeno u okviru projekta “Razvoj zajednice za unapređenje blagostanja i izgradnju poverenja“podržan od Japanske Agencija za Međunarodnu Saradnju (JICA) u podršci poljoprivrednicima pogođenim pandemijom COVID-19. Projekat sprovodi Privredna Komora Žena Kosova - G7, konsultantska kompanija Sigma BMC i ima podršku lokalne vlasti opština Đakovica, Suvareka, Štrpce i Parteš. Predstavnici pomenutih opština i udruženja poljoprivrednika u poslednje tri godine obučeni su od strane JICA i igraju važnu ulogu u umrežavanju poljoprivrednika i podršsci projektu

Podržano od strane:
Implementira: